• Contact Us
    529

Contact Us

Shenzhen

Tel: +86-755-3337 8111 Fax: +86-755-3337 8133
Email: generalenquiries@ceibs.edu


8/F., Block A, Rongchao Business Centre,
No. 6003, Yitian Rd., Futian CBD,
Shenzhen 518026, P.R.C.  Map