• Contact Us
    529

Contact Us

Shenzhen

Tel: +86-755-3699 5111
Email: generalenquiries@ceibs.edu


Suite 10A, Taihua Wutong Industrial Park,
Gushu Development Zone,
Hangcheng sub-district, Baoan, Shenzhen 518126, P.R.C.  Map